spis

Ceník služeb:

Vyřízení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve registrace) – cena od 5000 Kč

Vyřízení změn v oprávnění k poskytování zdravotních služeb - cena od 3000 Kč

Cena zahrnuje:

Cena je smluvní, dle rozsahu administrativních úkonů.

Analýza správnosti vykazování výkonů v referenčním a hodnoceném období – cena od 1000 Kč (podle toho, zda jde o jednu odbornost nebo o více odborností)

Optimalizace příjmů od zdravotních pojišťoven – cena od 3000 Kč (podle toho, zda jde o jednu odbornost nebo o více odborností)

Zpracování připomínek ke kontrolním a revizním zprávám, které vyhotoví ZP – cena dle dohody a rozsahu 1000 Kč / hodinu

Zpracování námitek proti zaslanému vyúčtování od ZP za příslušné období – cena dle dohody a rozsahu 1000 Kč / hodinu

Jiné administrativní úkony od 500 Kč/hod.

Při dlouhodobé spolupráci Vám nabízím možnost dohody měsíčního paušálu. Všechny ostatní náklady (poplatky za kolky, výpisy, ověřování listin apod.) hradí klient. Nejsem plátce DPH.

Služby zahrnují tyto činnosti: